Το Τετράδιο Δραστηριοτήτων με θέμα το Σταφύλι αποτελείται από 20 εκτυπώσιμα φύλλα εργασίας και περιλαμβάνει:

  • Δραστηριότητα γραφής με πεζά και κεφαλαία γράμματα της λέξης: ΣΤΑΦΥΛΙ-σταφύλι
  • Δραστηριότητα σύνθεσης της λέξης (ΣΤΑΦΥΛΙ-σταφύλι) από τα συστατικά της φωνήματα – γράμματα
  • Δραστηριότητα οπτικής διάκρισης των γραμμάτων Σ, σ
  • Δραστηριότητα σειροθέτησης μεγέθους
  • Δραστηριότητες οπτικής διάκρισης και αντίληψης (κύκλωσε το διαφορετικό, βρες τα δύο όμοια, βρες το άλλο μισό κ.α.)
  • Δραστηριότητα γραφής των αριθμών 1-10
  • Δραστηριότητα ποσοτικής αντιστοιχίας
  • Χρωμοσελίδες

Το Τετράδιο Δραστηριοτήτων αφορά παιδιά ηλικίας 4-6 ετών καθώς και παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Μπορείτε να το αξιοποιήσετε τόσο στο σπίτι όσο και στο σχολείο.

Το εκτυπώσιμο αρχείο θα το βρείτε δωρεάν στην επιλογή Λήψη πιο κάτω.

Απάντηση