Δωρεάν Εκτυπώσιμο Υλικό – Πρωινή Ρουτίνα (πριν το σχολείο)

Οπτικοποιημένο πρόγραμμα πρωινής ρουτίνας (πριν το σχολείο) για παιδιά με ή και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Με την έννοια πρωινή ”ρουτίνα” (πριν το σχολείο) εννοούμε την ώρα που ένα παιδί θα ξυπνήσει και ποια διαδικασία θα ακολουθήσει προτού φύγει για το σχολείο. Ένα πρόγραμμα πρωινής ρουτίνας μπορεί να βοηθήσει το παιδί και τους γονείς να είναι πιο οργανωμένοι και να γνωρίζουν τι πρέπει να ακολουθήσουν. Ακόμα, το παιδί μέσω μιας σταθερής ρουτίνας αισθάνεται και το ίδιο πιο ασφαλές και ευτυχισμένο,

Μπορείτε να αναρτήσετε το οπτικοποιημένο πρόγραμμα πρωινής ρουτίνας (πριν το σχολείο) σε ένα εμφανές μέρος και αφού αρχικά το έχετε συζητήσει και αναλύσει μαζί με το παιδί. Το παιδί μπορεί να τσεκάρει (check) κάθε φορά τα βήματα που έχει κάνει και να βλέπει ποια είναι τα επόμενα.

Σημείωση: ο πίνακας μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με το πρόγρα

Κατεβάστε το αρχείο με το οπτικοποιημένο πρόγραμμα πρωινής ρουτίνας (πριν το σχολείο) κάνοντας click στην επιλογή Λήψη πιο κάτω.

Σύντομα θα ανέβει οπτικοποιημένο πρόγραμμα ρουτίνας και για τα υπόλοιπα χρονικά διαστήματα της ημέρας.

Καλή Αξιοποίηση,

Κωνσταντίνα

Απάντηση