Ποιος είναι ο προηγούμενος και ποιος ο επόμενος αριθμός;

Δωρεάν εκτυπώσιμο εκπαιδευτικό υλικό για παιδιά που φοιτούν στην Α’ τάξη Δημοτικού ή ακόμα και για επανάληψη στην αρχή της Β’ τάξης καθώς και για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Φύλλα Εργασίας – Προηγούμενος Επόμενος Αριθμός μέχρι το 50.

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο κάνοντας click στην επιλογή Λήψη πιο κάτω.

Απάντηση