Παίζουμε Φιδάκι και μαθαίνουμε τους αριθμούς μέχρι το 100.

Το γνωστό σε όλους επιτραπέζιο παιχνίδι “Φιδάκι” μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο στα χέρια τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των γονέων για να βοηθήσουμε τα παιδιά να μάθουν τους αριθμούς μέχρι το 100, την κατονομασία των αριθμών, τη διαδοχή των αριθμών κ.α. ενώ παράλληλα ενισχύει τη συγκέντρωση και τη προσοχή.

Κατάλληλο για παιδιά που φοιτούν στις μικρές τάξεις του Δημοτικού καθώς και σε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο κάνοντας click στην επιλογή Λήψη πιο κάτω.

Καλή Αξιοποίηση,

Κωνσταντίνα <3

Απάντηση