Γεια σας ! Σας έχω νέο εκτυπώσιμο υλικό για παιδιά των μικρών τάξεων Δημοτικού.

Το εκπαιδευτικό υλικό έχει ως στόχο να μάθουν τα παιδιά να ξεχωρίζουν τα ουσιαστικά από τα ρήματα!

Περιλαμβάνει δύο ασκήσεις.

Μπορείτε να κατεβάσετε το υλικό κάνοντας click στην επιλογή ΛΗΨΗ πιο κάτω.

Καλή Αξιοποίηση,

Κωνσταντίνα <3

Απάντηση