Εκπαιδευτικό Εκτυπώσιμο Υλικό

Συμπληρώνω το μοτίβο σχεδιάζοντας τις σωστές φιγούρες.

Το εκτυπώσιμο υλικό περιλαμβάνει δύο φύλλα εργασίας και αφορά παιδιά ηλικίας 5+ ετών (με βοήθεια από τον φροντιστή) καθώς και σε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Τα παιδιά καλούνται να παρατηρήσουν το μοτίβο με τις φιγούρες και να το ολοκληρώσουν σχεδιάζοντας τις επόμενες φιγούρες.

Μέσω αυτής της δραστηριότητας τα παιδιά εξασκούνται στην οπτική αντίληψη, στην επίλυση προβλήματων και στη λογική σκέψη, στη γραφοκινητικότητα, στη λεπτή κίνηση, στην αντίληψη του χώρου, στη συγκέντρωση και στην αντιγραφή προτύπου.

Μπορείτε να κατεβάσετε το υλικό κάνοντας click στην επιλογή ΛΗΨΗ πιο κάτω.

Δες το νέο εκτυπώσιμο υλικό με διαδρομές-λαβύρινθους στην παρακάτω εικόνα.

Καλή Αξιοποίηση,

Κωνσταντίνα <3

Απάντηση