Εκτυπώσιμο Εκπαιδευτικό Υλικό για παιδιά ηλικίας5+ καθώς και για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Το υλικό θα το βρείτε #δωρεάν στην επιλογή Λήψη πιο κάτω.

Το εκτυπώσιμο εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει 7 φύλλα εργασίας με διαδρομές – λαβύρινθους .

Οι λαβύρινθοι εκτός από την διασκέδαση, βοηθούν τα παιδιά να εξασκήσουν το μυαλό τους στην επίλυση προβλημάτων και τη λογική σκέψη, ενισχύουν τον οπτικοκινητικό συντονισμό, την οπτική αντίληψη, τη γραφοκινητικότητα και τη συγκέντρωση και προσοχή. Ακόμα βοηθούν στην εξοικείωση των παιδιών με την έννοια του χώρου και στην άσκηση των λεπτών κινήσεων του χεριού.

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο κάνοντας click στην επιλογή ΛΗΨΗ πιο κάτω.

Δείτε περισσότερους εκπαιδευτικούς λαβύρινθους-διαδρομές για παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας κάνοντας click στην παρακάτω εικόνα.

Καλή Αξιοποίηση,

Κωνσταντίνα <3

Απάντηση