Μετρώ μέχρι το 10 – Πασχαλινά Αυγά.

Κατάλληλο για παιδιά που φοιτούν στο νηπιαγωγείο καθώς και για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Τα παιδιά καλούνται να εντοπίσουν τα ίδια αυγά και να τα μετρήσουν.

Μια δραστηριότητα που συνδυάζει την εξάσκηση στην οπτική αντίληψη και την σωστή αρίθμηση αντικειμένων.

Κατεβάστε το αρχείο κάνοντας click στην επιλογή Λήψη πιο κάτω.

Δείτε περισσότερα Πασχαλινά Εκτύπωση και Φύλλα Δραστηριοτήτων πιο κάτω.

Απάντηση