Λεξιλόγιο για την εποχή άνοιξη – 40 λέξεις / κάρτες κατάλληλες για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας για ανάπτυξη λεξιλογίου.

Οι κάρτες μπορούν να αξιοποιηθούν ως εποπτικό υλικό, ως αφόρμηση για την εποχή της άνοιξης και για πολλές άλλες δραστηριότητες.

Θα τις βρείτε #δωρεάν πιο κάτω στην επιλογή ΛΗΨΗ.

Μπορείτε να κατεβάσετε το υλικό κάνοντας click στην επιλογή ΛΗΨΗ πιο κάτω.

Δείτε περισσότερο υλικό και Τετράδια Δραστηριοτήτων για την εποχή ;της άνοιξης κάνοντας click εδώ .

Απάντηση