Πολλά παιδιά με ή χωρίς μαθησιακές δυσκολίες δυσκολεύονται αρκετά στον εντοπισμό της κύριας ιδέας ενός κειμένου / παραγράφου και στην επαναδιατύπωση με δικά τους λόγια.

Το εποπτικό υλικό έχει βασιστεί στην στρατηγική της παράφρασης.

Η στρατηγική της Παράφρασης έχει αποδειχθεί ότι
αυξάνει σημαντικά την αναγνωστική κατανόηση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες.
Μέσω της συγκεκριμένης στρατηγικής ανακαλούν την κεντρική ιδέα και τις απαραίτητες λεπτομέρειες ενός κειμένου.

Η στρατηγική βασίστηκε στο μνημονικό ακρωνύμιο RAP από τα αρχικά των λέξεων και περιλαμβάνει 3 βήματα; (τα οποία εύκολα μπορούν να ανακληθούν):


● (Read) Διάβασε μια παράγραφο
● (Ask) Αναρωτήσου μια ερώτηση για να βρεις την κύρια ιδέα και τις λεπτομέρειες
● (Put) Πες την κύρια ιδέα και τις λεπτομέρειες με δικά σου λόγια

Η στρατηγική της παράφρασης βοηθά τα παιδιά να κατανοήσουν τις ρητές πληροφορίες του κειμένου και να επαναδιατυπώσουν με δικά τους λόγια. Η στρατηγική της παράφρασης ενισχύει τη βασική κατανόηση του κειμένου, η οποία και αποτελεί τη βάση (προ-απαιτείται) για την εξαγωγή συμπερασμάτων και εκτιμήσεων.

Μπορείτε να κατεβάσετε το υλικό κάνοντας click στην επιλογή ΛΗΨΗ πιο κάτω.

Καλή Αξιοποίηση,

Κωνσταντίνα <3

Απάντηση