Εκπαιδευτικό Υλικό και Φύλλα Εργασίας για την εκμάθησης της προπαίδειας.

Ασκήσεις προπαίδειας σε κύκλους – Δωρεάν εκτυπώσιμο εκπαιδευτικό υλικό – κύκλοι προπαίδειας

Τα παιδιά καλούνται να συμπληρώσουν τους αριθμούς που λείπουν στους κύκλους της προπαίδειας.

Κάθε κύκλος αφορά και την προπαίδεια ενός αριθμού.

Τα φύλλα εργασίας με τους κύκλους της προπαίδειας μπορείτε να τα βρείτε δωρεάν στην επιλογή ΛΗΨΗ πιο κάτω.

Δείτε εποπτικό υλικό για την εκμάθηση στην προπαίδειας κάνοντας click στην παρακάτω εικόνα.

Καλή Αξιοποίηση,

Κωνσταντίνα <3

Απάντηση