Οι Ημέρες, οι Μήνες και οι Εποχές του έτους! Τι λέτε πάμε να τις μάθουμε;

Δωρεάν εκτυπώσιμο αρχείο – φύλλα εργασίας για παιδιά προσχολικής και μικρών τάξεων Δημοτικού καθώς και για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Το αρχείο θα το βρείτε δωρεάν κάνοντας click στο κουμπί Λήψη πιο κάτω.

Δείτε περισσότερο εκπαιδευτικό υλικό για τις Ημέρες – Μήνες και Εποχές κάνοντας click εδώ.

Απάντηση