Ημέρα της Γης – 22 Απριλίου

Με αφορμή την επικείμενη παγκόσμια ημέρα ετοίμασα νέο εκπαιδευτικό υλικό για την Ημέρα της Γης.

Οι μαθητές καλούνται να χρωματίσουν την εικόνα και να σκεφτούν μια λεζάντα για καθεμία από αυτές.

Το υλικό είναι κατάλληλο για μαθητές της Β’ και Γ’ τάξης Δημοτικού καθώς και για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών τα παιδιά της Β’ τάξης Δημοτικού έρχονται σε επαφή με τη συγγραφή μικρών φράσεων – λεζάντων και συνεχίζεται καθόλη τη διάρκεια της μαθητικής τους πορείας.

Η λεζάντα είναι ένα μικρό, σύντομο και απλό κείμενο που συνοδεύει μια εικόνα, μια φωτογραφία ή ένα σχέδιο που βλέπουμε και μας εξηγεί με απλά λόγια τι βλέπουμε σ’ αυτά

Κατά τη συγγραφή μιας λεζάντας γράφουμε μια σύντομη δηλ. μικρή πρόταση. Προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε κυρίως ουσιαστικά κι όχι ρήματα. Αναφέρουμε το όνομα του δημιουργού (εάν το ξέρουμε) και φυσικά τον χρόνο και τον τόπο της εικόνας/φωτογραφίας (εάν το ξέρουμε κι αυτό).

Χρωματίζω τις εικόνες και γράφω μια λεζάντα

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο κάνοντας click στην επιλογή ΛΗΨΗ πιο κάτω.

Δείτε περισσότερο Υλικό για την Ημέρα της Γης στις παρακάτω εικόνες.

Καλή Αξιοποίηση,

Κωνσταντίνα <3

Απάντηση