Νέο εκτυπώσιμο εκπαιδευτικό υλικό – Αναγνωστική Κατανόηση για παιδιά των μικρών τάξεων του Δημοτικού καθώς και παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Τα παιδιά καλούνται να διαβάσουν το κείμενο, έπειτα να χρωματίσουν σύμφωνα με όσα διάβασαν και στο τέλος να απαντήσουν τις ερωτήσεις.

Σε περίπτωση που ο μαθητής δυσκολεύεται, χρησιμοποιήστε την τεχνική των ερωτήσεων (Ποιος; Τι έκανε; κ.λπ.) για να βοηθήσετε και να κατευθύνετε το παιδί. Προτείνεται η στρατηγική να μοντελοποιείται από τον εκπαιδευτικό (φωναχτή σκέψη) και καθοδηγήστε μέχρις ότου να τη χρησιμοποιεί ανεξάρτητα.

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο κάνοντας click στην επιλογή ΛΗΨΗ πιο κάτω.

Δείτε περισσότερο εκπαιδευτικό υλικό για το Πάσχα κάνοντας click εδώ.

Καλή Αξιοποίηση,

Κωνσταντίνα <3

Απάντηση