Γεια σας φίλοι!

Σας έχω νέο υλικό πρώτη ανάγνωσης για παιδιά της Α’ τάξης δημοτικού καθώς και για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Στο εκτυπώσιμο υλικό θα βρείτε λέξεις της μορφής ΣΦΣΦΣΦ και με τα 17 σύμφωνα της ελληνικής γλώσσας.

Καλή Αξιοποίηση,

Κωνσταντίνα <3

Απάντηση