Εκτυπώσιμο Εκπαιδευτικό Υλικό – Διάκριση φωνημάτων Φ/Θ

Δραστηριότητα ακουστικής διάκρισης στα φωνήματα Φ και Θ.

Αρχικά διαβάζουμε στο παιδί συλλαβές και ψευδολέξεις που περιέχουν τα φωνήματα Φ και Θ και το παιδί θα πρέπει να σηκώνει το αντίστοιχο εικαστικό (χεράκι like Φ/Θ). Συνεχίζουμε τη δραστηριότητα με λέξεις.

Κατεβάστε το αρχείο κάνοντας click στην επιλογή Λήψη πιο κάτω.

Δραστηριότητα οπτικής διάκρισης γραμμάτων Φ-Θ. Δωρεάν Εκτυπώσιμο Εκπαιδευτικό Υλικό.

Κατεβάστε το αρχείο κάνοντας click στην επιλογή Λήψη πιο κάτω.

Διαβάζω και ξεχωρίζω λέξεις που περιέχουν τα φωνήματα Φ-Θ.

Συμπληρώνω Φ-Θ στις λέξεις.

Κατεβάστε το αρχείο κάνοντας click στην επιλογή Λήψη πιο κάτω.

Εκτυπώσιμο Εκπαιδευτικό Υλικό – Ασκήσεις Διάκρισης Φ-Θ

Κατεβάστε το αρχείο κάνοντας click στην επιλογή Λήψη πιο κάτω.

Συλλαβές – Ψευδολέξεις – Λέξεις Φ-Θ

Κατεβάστε το αρχείο κάνοντας click στην επιλογή Λήψη πιο κάτω.

Καλή Αξιοποίηση,

Κωνσταντίνα <3

Απάντηση