Εκτυπώσιμο Εκπαιδευτικό Υλικό – Διάκριση Β-Φ

Δραστηριότητα Ακουστικής Διάκρισης Β-Φ.

Αρχικά διαβάζουμε στο παιδί συλλαβές και ψευδολέξεις που περιέχουν τα φωνήματα Β και Φ και το παιδί θα πρέπει να σηκώνει το αντίστοιχο εικαστικό (χεράκι like Β/Φ). Συνεχίζουμε τη δραστηριότητα με λέξεις.

Κατεβάστε το αρχείο κάνοντας click στην επιλογή Λήψη πιο κάτω.

Δραστηριότητα οπτικής διάκρισης γραμμάτων Β-Φ. Δωρεάν Εκτυπώσιμο Εκπαιδευτικό Υλικό.

Κατεβάστε το αρχείο κάνοντας click στην επιλογή Λήψη πιο κάτω.

Διαβάζω λέξεις με τα φωνήματα Β-Φ. Συμπληρώνω Β ή Φ.

Κατεβάστε το αρχείο κάνοντας click στην επιλογή Λήψη πιο κάτω.

Συλλαβές – Ψευδολέξεις – Λέξεις με Φ και Β

Κατεβάστε το αρχείο κάνοντας click στην επιλογή Λήψη πιο κάτω.

Απάντηση