Νέο εκπαιδευτικό υλικό για παιδιά των μικρών τάξεων του Δημοτικού καθώς και για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Το υλικό περιέχει καλοκαιρινές εικόνες για γραφή προτάσεων με ερωτήσεις για προτροπή γραφής επαυξημένων προτάσεων με χρήση επιρρηματικών προσδιορισμών (ερωτήσεις: Πού; Πώς; Πότε;).

Το εκτυπώσιμο εκπαιδευτικό υλικό θα το βρείτε δωρεάν στην επιλογή ΛΗΨΗ πιο κάτω.

Δείτε περισσότερο υλικό – εποπτικό υλικό και ασκήσεις – σχετικά με τα είδη των προτάσεων ως προς τη δομή τους και ασκήσεις παραγωγής απλών, σύνθετων και επαυξημένων προτάσεων καθώς υλικό για παραγωγή επαυξημένων προτάσεων στις παρακάτω εικόνες.

Το υλικό μπορείτε να το κατεβάσετε κάνοντας click στην επιλογή ΛΗΨΗ πιο κάτω.

Καλή Αξιοποίηση,

Κωνσταντίνα <3

Απάντηση