Μία από τις αγαπημένες δραστηριότητες τόσο των μαθητών μου όσο και δική μου είναι “Βρες τις Διαφορές”,

Τα παιδιά θα πρέπει να εντοπίσουν τις διαφορές ανάμεσα σε δύο εικόνες!

Μέσω αυτής της δραστηριότητας ενισχύεται:

  • η παρατηρητικότητα
  • η συγκέντρωση και η προσοχή
  • η οπτική αντίληψη

Μέσω αυτής δραστηριότητας μπορεί να επιτευχθεί και παραγωγή περιγραφικού λόγου δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να περιγράψουν την εικόνα (ανάπτυξη λεξιλογίου – συντακτική δομή προτάσεων). Ακόμα τα παιδιά μπορούν να πλάσουν μια ιστορία σχετικά με την εικόνα και να την αφηγηθούν.

Κατεβάστε το εκτυπώσιμο αρχείο κάνοντας click στον παρακάτω σύνδεσμο.

Απάντηση