4ος Μήνας του χρόνου και εμείς τον καλωσορίζουμε με ένα εκτυπώσιμο φύλλο για τον μήνα αυτόν, δηλ. τον Απρίλιο!

Κατάλληλο για το σπίτι ή και το σχολείο!

Βρείτε το εκτυπώσιμο αρχείο στον παρακάτω σύνδεσμο.

Απρίλιος – Φύλλο Εργασίας

Καλή Αξιοποίηση,

Κωνσταντίνα

Απάντηση