Το παιχνίδι των προτάσεων: απλή πρόταση.

Μαθαίνουμε τη δομή της απλής πρότασης μέσω μιας ευχάριστης δραστηριότητας, στην οποία οι μαθητές καλούνται όχι να γράψουν αλλά να κόψουν και να κολλήσουν λέξεις από μια αποδομημένη απλή πρόταση δομώντας έτσι απλή πρόταση.

Η ιδέα μου ήρθε, καθώς έχω έρθει αντιμέτωπη πολλές φορές με παιδιά που αρνούνται να γράψουν ή έχουν κουραστεί και σίγουρα αυτή η δραστηριότητα τα ενθουσιάζει.

Το εκτυπώσιμο εκπαιδευτικό υλικό απευθύνεται σε παιδιά Δημοτικού καθώς και σε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Ποια είναι όμως η απλή πρόταση;

Aπλή Πρόταση

Κατεβάστε το αρχείο κάνοντας click στην επιλογή Λήψη πιο κάτω.

Κατεβάστε το αρχείο με ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ των ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ : απλή πρόταση κάνοντας click στην επιλογή Λήψη πιο κάτω.

Δείτε περισσότερο υλικό για τους κύριους όρους της πρότασης κάνοντας click εδώ.

Καλή Αξιοποίηση,

Κωνσταντίνα <3

Απάντηση