Εκπαιδευτικό Υλικό – Προμαθηματικές Έννοιες – Αντίληψη Μεγεθών – Ψηλό – Κοντό

Η αντίληψη των μεγεθών αποτελεί μέρος των προμαθηματικών εννοιών και περιλαμβάνει την ικανότητα των παιδιών να αντιλαμβάνονται, μετρούν και συγκρίνουν διάφορα μεγέθη. Αυτό συμβαίνει κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας και αποτελεί σημαντικό στάδιο στην ανάπτυξη της αντίληψης του κόσμου.

Δείτε περισσότερο υλικό στην παρακάτω εικόνα.

Απάντηση