Εκτυπώσιμο εκπαιδευτικό υλικό για παιδιά των μικρών τάξεων του Δημοτικού καθώς και για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Τα παιδιά διαβάζουν τη λέξη και έπειτα την αντιγράφουν.

Η αντιγραφή λέξεων και κειμένου εξασκεί και βελτιώνει τη γραφή των παιδιών και ενισχύει την οπτική αντίληψη και μνήμη.

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο κάνοντας click στην επιλογή ΛΗΨΗ πιο κάτω.

Δείτε περισσότερο υλικό για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου κάνοντας click εδώ.

Καλή Αξιοποίηση

Κωνσταντίνα <3

Απάντηση