Εκτυπώσιμο εκπαιδευτικό υλικό με λεξιλόγιο του Πάσχα για παιδιά των μικρών τάξεων του Δημοτικού καθώς και για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Τα παιδιά διαβάζουν τις λέξεις του Πάσχα και έπειτα τις αντιγράφουν.

Η αντιγραφή λέξεων και κειμένου εξασκεί και βελτιώνει τη γραφή των παιδιών και ενισχύει την οπτική αντίληψη και μνήμη.

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο κάνοντας click στην επιλογή ΛΗΨΗ πιο κάτω.

Δείτε περισσότερο εκτυπώσιμο εκπαιδευτικό υλικό κάνοντας click εδώ .

Καλή Αξιοποίηση,

Κωνσταντίνα <3

Απάντηση